01 jul 2021

Advies gevraagd over de Arbovisie 2040

Demissionair minister Koolmees van SZW heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd om zijn opvattingen op de Hoofdlijnennota Arbovisie 2040. Gevraagd wordt naar de visie van de SER over geconstateerde ontwikkelingen en belemmeringen met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Ook vraagt de minister naar de opvattingen van de SER over het opstellen en borgen van de beleidsagenda 2022-2025. Deze ideeën moeten in een breed gedragen advies komen te staan, waaraan onder meer sociale partners invulling geven.

Download de SER-adviesaanvraag, incl. de hoofdlijnennota Arbovisie 2040 (pdf)

Waarom de Arbovisie 2040?

Uit de evaluatie van de Arbobeleidsagenda 2012 blijkt dat de hoofdlijnen van het arbeidsomstandighedenbeleid uit die periode niet meer volstaan. Door de veranderende arbeidsmarkt en de effecten daarvan op de arbeidsomstandigheden, maar ook door nieuwe arbeidsrisico’s staan de vitaliteit en gezondheid van werkenden onder druk. Op de arbeidsmarkt vandaag de dag, is het traditionele dienstverband met vaste werktijden en een vast contract niet meer vanzelfsprekend:

 • Werkenden komen steeds meer op zichzelf te staan;
 • Traditionele werkuren zijn niet meer vanzelfsprekend;
 • Grenzen tussen werk en privé vervagen, bijvoorbeeld door thuiswerken; en
 • Er wordt tot op steeds hogere leeftijd doorgewerkt.

De uitdaging voor de komende jaren is om betere resultaten te boeken bij de aanpak van bestaande en toekomstige arbeidsrisico’s.

De zeven hoofdlijnen

In de Arbovisie 2040 zijn zeven hoofdlijnen uitgezet, die de veiligheid en gezondheid van werkenden moeten verbeteren. Dat zijn:

 1. Meer focus op preventie;
 2. Meer mogelijkheden voor eigen regie voor werkenden;
 3. Structureel aandacht voor de factor arbeid in de reguliere zorg;
 4. Een verbetering in de naleving van de wet- en regelgeving;
 5. Een flexibel en adaptief arbostelsel en arbobeleid;
 6. Een verbeterde kennisinfrastructuur en implementatie van kennis in de praktijk;
 7. Een passende en effectieve verantwoordelijkheidsverdeling.

Deze hoofdlijnen geven wat de minister betreft de richting aan voor de komende jaren. Voor elke hoofdlijn wordt in de Hoofdlijnennota Arbovisie 2040 een indicatie gegeven welke specifieke onderwerpen opgepakt zouden kunnen worden.

Op weg naar de Arbovisie 2040

Het kabinet vraagt nu eerst de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies. Na ontvangst van het advies van de SER zal het kabinet zijn opvattingen bepalen en de Arbovisie definitief vaststellen. De verwachting is om de kabinetsreactie begin 2022 aan de Kamer toe te sturen. Hierna worden de stakeholders in de sector uitgenodigd mede invulling te geven aan de Beleidsagenda 2022-2025. Beoogd wordt samen een plan te formuleren waar stakeholders zich in kunnen vinden en zich ook medeverantwoordelijk voelen voor een goede uitvoering.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief