28 nov 2022

Arbeidsveiligheid: de kloof tussen afspraken en gedrag is er nog altijd

Op dinsdag 8 november 2022 verzorgde het SER Arboplatform een presentatie tijdens het jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen (NVVK). Nassira Anakhrouch van het Arboplatform bracht daar de SER-handreiking ‘Groeien in arbeidsveiligheid: aanpak voor betere veiligheid’ onder de aandacht.

Het Arboplatform wil het aantal ongevallen op de werkplek helpen verminderen. Er gebeuren steeds meer ernstige ongevallen op het werk, vooral in het mkb. Vaak zijn uitzendkrachten in laag betaalde banen het slachtoffer (bron: Monitor arbeidsongevallen 2021).

Download hier de handreiking en samenvatting arbeidsveiligheid

Stapsgewijs groeien in arbeidsveiligheid
De presentatie (bekijk deze hier, PDF) van het Arboplatform ging over een stapsgewijze aanpak van arbeidsveiligheid. Met zijn handleiding wil de SER veiligheidskundigen helpen om een goed arbobeleid voor hun organisaties te maken.

Behalve de presentatie van het Arboplatform, waren er ook bijdragen van twee mede-auteurs van de handreiking, Piet Vessies en Marcel Balm.

Tijdens de sessie ontstond een boeiende dialoog met de deelnemers, bestaande uit middelbare en hogere veiligheidskundigen (MVK/HVK), integraal veiligheidskundigen (IVK) en veiligheidsprofessionals op het gebied van Management of Safety, Health & Environment (MoSHE).

Eén van de vragen was bijvoorbeeld: Als het zo eenvoudig lijkt, waarom zijn er dan nog zoveel ongevallen op de werkplek? Conclusie van de zaal was: “Voor iedereen geldt (ook voor jou en mij) dat er een grote kloof bestaat tussen intentie en realisatie. Of, met andere woorden, dat er een kloof bestaat tussen voornemens c.q. afspraken en gedrag”.

Er is dus werk aan de winkel!

Arbeidsveiligheid en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Het vertrekpunt van de veiligheidsaanpak is het inventariseren van de risico’s in de RI&E (50% van bedrijven heeft nog geen RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak op te stellen met maatregelen. De veiligheidsaanpak draait vervolgens om het doorlopen van negen stappen die op meerdere vlakken specifieke kennis, vaardigheden en een manier van denken vereisen om de aanpak succesvol te laten zijn. Met name op het gebied van effectieve en doelgerichte communicatie valt veel winst te behalen.

Wil je meer informatie over de RI&E? Of zoek je tools om zelf een RI&E te maken? Ga naar het dossier RI&E.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief