20 mei 2022

Bescherming tegen gevaarlijke stoffen op de werkvloer? Dan is preventie het sleutelwoord

Preventie is van groot belang om de nadelige gezondheidseffecten van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk tegen te gaan. Samen met werkgevers, werkenden, arboprofessionals en andere organisaties blijft het kabinet investeren in het beter beschermen van werkenden tegen de gevaren voor hun gezondheid door blootstelling aan stoffen.

Dat schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin geeft ze de stand van zaken rond het beleid om stoffengerelateerde beroepsziekten terug te dringen, inclusief de implementatie van de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (commissie Heerts).

Lees de kamerbrief

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief