20 jun 2023

“De RI&E is de basis van voor een gezonde en veilige werkomgeving”

Vorige week dinsdag gaf minister Karien van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een update over de voortgang van het Meerjarenprogramma RI&E. Dit programma loopt al drie jaar en in deze voortgangsbrief, die ze aan de Tweede Kamer schreef, blikt ze terug op afgelopen jaar en kijkt ze vooruit naar de toekomst. Een toekomst waar volgens haar nog veel te verbeteren valt.

Meerjarenprogramma RI&E
In 2020 begon het driejarenprogramma RI&E. Dit omdat er ondanks een verplichting nog steeds veel bedrijven geen of geen goede RI&E hadden. Met dit meerjarenprogramma wilde het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid dit verbeteren en ook zorgen dat de RI&E bij elk bedrijf bekend was. Elk jaar sinds de start van dit programma geeft de minister een update over hoe het gaat met het programma. 2023 is het laatste jaar en daarom is dit ook de laatste update.

Vorige jaar en de toekomst
De minister kijkt terug op de acties die het ministerie afgelopen jaar heeft uitgevoerd en hoe het er voor staat. Hierin vertelt ze een paar interessante dingen. Zo is het nog altijd zo dat bij relatief kleine bedrijven (met minder dan 25 werknemers) de RI&E nog vaak niet (goed) aanwezig is. Om dit te verbeteren heeft het ministerie naar 400.000 MKB-ondernemers een brief gestuurd over de RI&E. Ook dit jaar zal er nog een brief worden gestuurd naar vele ondernemers.
Daarnaast is ook opgevallen dat er de sectoren waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt nog altijd achterlopen als het gaat over de RI&E. Iets wat volgens de minister erg zorgelijk is.
Het doel van het programma was dat er een groot verschil moest komen over hoe bedrijven over de RI&E dachten en dat het aantal bedrijven met een (goede) RI&E zou groeien. Dit is volgens de minister niet gelukt. Daarom wil ze de lessen die ze heeft geleerd van die meerjarenprogramma nemen en verder nemen in toekomstig beleid. Ook zal er aan het eind van het meerjarenprogramma nog een uitgebreide evaluatie plaatsvinden.

Zelf vragen over de RI&E
Heb je zelf vragen over de RI&E? Op deze pagina kan je meer informatie vinden over de bedrijfs-RI&E en de project-RI&E. Daarnaast kan je met vragen altijd terecht bij een van de adviseurs.  

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief