06 jan 2023

Jaarplan 2023 en Meerjarenplan 2023-2026 Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie gaat de komende jaren o.a. verder inzetten op de inspectie van psychische belasting van werk en fysieke overbelasting. Dat staat in het nieuwe Jaarplan en Meerjarenplan dat de Arbeidsinspectie eind 2022 presenteerde. 

De Arbeidsinspectie werkt elk jaar vanuit programma’s. De programma’s voor 2023 komen voor een groot deel overeen met die van voorgaande jaren:

 • Arbeidsuitbuiting & Ernstige benadeling
 • Uitzendbureaus
 • Internationaal, Schijnconstructies en Cao-­naleving
 • Toezicht SUWI/Toezicht Sociaal Domein
 • PSA, Arbeidsdiscriminatie en Fysieke belasting
 • Blootstelling gevaarlijke stofen
 • Asbest
 • Procesveiligheid Brzo/ARIE
 • Certifcatie & Marktoezicht
 • Goed werkgeverschap in sectoren en ketens
 • Trends en ontwikkelingen

Ketengerichte aanpak
De Arbeidsinspectie gaat nu ook meer ketengericht werken. Bij het in kaart brengen van risico’s kijkt de Inspectie dan naar een stapeling van risico’s in bepaalde sectoren zoals de agri-food en de 24-uursbezorging. Bij de handhaving is het effectiever om ook andere partijen in de keten aan te spreken.

Meerjarenplan
In het Meerjarenplan is onder meer te lezen dat (een deel van) de focus van de Arbeidsinspectie hetzelfde blijft in de komende jaren: ‘De risico’s die in de meerjarenperiode 2019-2022 prioritair waren, blijven dat in de komende periode. Dat betekent bijvoorbeeld dat blijvende aandacht nodig is voor de psychische belasting door werk, maar ook voor arbeidsuitbuiting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Er zijn ook nieuwe focusgebieden, zoals het nachtwerk. Door de toenemende 24-uurs economie krijgt dat de komende jaren meer aandacht van de inspectie.

Het jaarplan 2023 en het Meerjarenplan 2023-2026 zijn te downloaden op de website van de Arbeidsinspectie.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief