23 jul 2021

Kabinetsreactie op advies over gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid

Het kabinet heeft op 30 juni een reactie uitgebracht op het advies van de Gezondheidsraad over risico’s van toepassingen van purschuim. De Gezondheidsraad gaf aan dat mensen met een isocyanaatallergie isolatie met gespoten purschuim moeten vermijden. De kabinetsreactie gaat zowel in op de verantwoordelijkheid van werkgevers als op het ‘’A-blad’’, dat de afspraken weergeeft die gemaakt zijn in de sector voor de bescherming van isoleerders.

Verantwoordelijkheid van de werkgever
De kabinetsreactie geeft aan dat werkgevers primair verantwoordelijk zijn voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van werknemers, in dit geval de isoleerders. Zo dient de werkgever de risico’s op de werkplek te inventariseren, te evalueren en te beheersen via een RI&E. Werknemers moeten goed voorgelicht en geïnstrueerd worden. De werkgever moet van iedere stof waaraan de isoleerder kan worden blootgesteld de gevaren bepalen, een grenswaarde vaststellen en bepalen of deze grenswaarde overschreden wordt. Dit laatste kan door middel van metingen of deugdelijke schattingen. Ook de blootstelling via de huid moet worden beoordeeld. Indien de blootstelling boven de grenswaarde ligt of de huidblootstelling risicovol is moet de werkgever goede beheersmaatregelen nemen. Daarnaast moet de werkgever ook een zogenaamd Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aanbieden aan de isoleerder en deze toegang bieden tot een arbodienst.

A-blad
In de sector zelf zijn kortgeleden afspraken gemaakt tussen sociale partners voor de bescherming van isoleerders met een “A-blad”. Dit A-blad gaat over de isolatie van kruipruimtes, dit is de meest risicovolle toepassing van purschuim. In het A-blad staat onder andere dat het uitgangspunt de advieswaarde van de Gezondheidsraad uit 2018 voor de gebruikte isocyanaat. Daarnaast moeten isoleerders volgens het A-blad onafhankelijke ademhalingsbescherming gebruiken. Ook wordt ook aangegeven dat regelmatig een PMO aangeboden moet worden. Met dit A-blad zijn al een paar onderdelen van het advies van de Gezondheidraad opgevolgd.

Lees hier de volledige kamerbrief

Advies Gezondheidsraad
Het advies van de Gezondheidsraad was uitgebracht op 1 december 2020 op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken. De Gezondheidsraad gaf aan dat bij een juiste toepassing van gespoten PUR-schuimisolatie de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zeer laag en nadelige gezondheidseffecten voor bewoners onwaarschijnlijk is. Een uitzondering hierop vormen mensen met een bekende isocyanaatallergie: deze mensen zouden isolatie met gespoten purschuim moeten vermijden. In purschuim zitten meerdere stoffen, waaronder isocyanaten.

Lees hier het volledige advies van de Gezondheidsraad

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief