08 nov 2021

Ministerie van SZW wil bekendheid RI&E-verplichting vergroten met campagne

Het bestaan van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is bij veel ondernemers onbekend. Vooral kleine ondernemers hebben vaak geen RI&E. Daarom informeert het ministerie van SZW ondernemers over de RI&E met een campagne.

Sinds maandag 25 oktober maakt een campagne van het ministerie van SZW ondernemers bewust van arbeidsrisico’s en de RI&E-verplichting. Radio, online en (vak)media worden tijdens deze campagne ingezet om het bewustzijn van de RI&E onder ondernemers te vergroten. De campagne nodigt ondernemers uit om direct aan de slag te gaan met het opstellen van een RI&E.

Ondernemers aan het woord

In verhalen op onder andere Instagram en Linkedin vertellen ondernemers uit verschillende sectoren waarom zij een RI&E hebben. Een ondernemer die werkt in transport die niet wil dat het personeel iets overkomt. Een ondernemer die werkt in de detailhandel en vreest voor de kosten bij uitval van personeel. Een ondernemer met een eigen kantoor die niet wil dat de beste krachten uitvallen met een burn-out.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief