02 mei 2023

NEA kijkt naar de cultuur op het werk rond veiligheid

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige jaarlijkse enquête die wordt uitgevoerd door TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar veiligheid op de werkvloer en fysieke arbeidsbelasting. Dit jaar is er uitgebreid gevraagd naar de veiligheidscultuur.

NEA

Net als elk jaar wordt er bij het de NEA gevraagd naar vele verschillende thema’s. Zo werd er gekeken naar discriminatie op de werkvloer, arbeidsongelukken, leeftijd tot wanneer werknemers willen doorwerken en nog vele andere onderwerpen. Opvallende cijfers waren onder andere de verhouding man/vrouw als het ging over gevaarlijk werk (18% man tegenover 8% vrouw), de daling van het aantal bedrijfsongevallen (van 3% de mensen in 2021 naar 2,6% van de mensen in 2022) en het dalend aantal conflicten op de werkvloer (van 33% van voor corona naar 26% in 2022).

Veiligheidscultuur

Dit jaar werden er ook vragen gesteld over de cultuur op het werk rond veiligheid. Hierbij gaf 79,4% van de mensen die werken in de bouw, waaronder in deze monitor ook de installatie en isolatie onder valt, aan dat ze zich houden aan de regels over veilig werken. Daarnaast geeft 88,8% procent van dezelfde groep aan dat ze collega’s aanspreken als ze onveilig werken. Ook weet deze sector bovengemiddeld aan te geven bij wie ze moeten zijn als ze vragen over veiligheid en wordt er ook bovengemiddeld veel aandacht besteed aan veiligheid.

Mocht je meer informatie willen over dit onderzoek of andere cijfers willen bekijken kan je een overzichtelijke samenvatting van het onderzoek hier vinden.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief