10 feb 2023

RIVM en TNO onderzoeken toekomst van gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht hoe toekomstige ontwikkelingen impact kunnen hebben op gezond en veilig werken in de komende 20 jaar. Hier komen vragen bij kijken met betrekking tot bijvoorbeeld de energietransitie. Organisaties kunnen zich met behulp van de horizonscan ‘De Toekomst van Gezond en Veilig Werken‘  voorbereiden op de toekomst.

Het RIVM en TNO hebben 33 ontwikkelingen in kaart gebracht die naar verwachting een impact zullen hebben op gezond en veilig werken. Denk hierbij aan robotisering, klimaatverandering en de toename van regels. Op basis van deze ontwikkelingen zijn vijf strategische thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de toekomst van gezond en veilig werk. Het gaat om:

  • De kansen en risico’s van technologische ontwikkelingen;
  • De toename van mentale belasting;
  • De veranderende autonomie van werkenden;
  • Het belang van blijven leren tijdens en naast het werk;
  • De opeenstapeling van risico’s voor kwetsbare groepen.

Op deze thema’s moeten beleidsmakers, werkgevers en overheidsorganisaties zich in ieder geval voorbereiden, aldus de onderzoekers.

Het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gehouden onderzoek moet gaan helpen bij het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van werkenden op lange termijn. De uitkomsten van dit onderzoek vormen invulling voor de Arbovisie 2040, een traject waarin een visie wordt ontwikkeld op het arbobeleid van de Nederlandse overheid in de komende jaren.

Meer lezen? Klik op deze link voor het hele artikel op de site van het Arboportaal .

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief