17 feb 2022

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen nu beschikbaar

In de Staatscourant (2022, 51) is een geüpdatete versie van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd. Tweemaal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een geactualiseerde lijst. Deze versie van de lijst is gepubliceerd op 3 januari 2022.

Waarom deze lijst?
In de Arboregelgeving wordt op een aantal plaatsen verwezen naar dit soort stoffen (o.a. Arbobesluit art 4.2a, 4.11 en 4.105). Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen (en processen) het hier in ieder geval gaat wordt deze lijst opgesteld (hulp aan werkgever en werknemer). Dit soort stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid en ziekenhuizen.

SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief