02 jun 2020

‘Veilig en gezond werken met de branche-RI&E van ArboTechniek!’

Ieder bedrijf met personeel in dienst is verplicht een RI&E op te stellen. Voor kleinere ondernemers is dit soms best een uitdaging. Daarom heeft ArboTechniek een speciale branche-RI&E opgesteld voor de isolatie- en installatiebranche. Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen? En hoe gaat dat met projecten buiten de deur? Helen Klijnen komt als veiligheidsdeskundige én adviseur van ArboTechniek in aanraking met veel bedrijven en weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het instrument is.

Risico’s in kaart brengen
In Nederland is iedere werkgever met personeel volgens de Arbowet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. De RI&E is een instrument om invulling te geven aan het Arbobeleid. Helen Klijnen is als veiligheidsdeskundige en adviseur actief voor ArboTechniek. Zij ziet met eigen ogen hoe belangrijk de RI&E is om veilig en gezond werken praktisch te implementeren. “Met de RI&E kun je risico’s in kaart brengen en zo nodig maatregelen treffen om deze risico’s te beperken. Op die manier zorg je ervoor dat iedereen weer veilig en gezond naar huis gaat.”

Enige goedgekeurde branche-RI&E
Voor kleinere bedrijven kan het soms een uitdaging zijn een RI&E op te stellen, zo signaleert ook Helen. Hoe kunnen zij met deze uitdaging omgaan? “Om kleinere bedrijven van 25 medewerkers of minder te helpen is door ArboTechniek een branche-RI&E opgesteld. Bedrijven kunnen deze RI&E direct toepassen op hun werkzaamheden. Het mooiste eraan is dat, als kleinere ondernemingen de branche-RI&E van ArboTechniek gebruiken, zij zijn vrijgesteld van een tijdrovende en kostbare toetsing door een kerndeskundige. De drempel om met veilig en gezond werken aan de slag te gaan is daardoor zeer laag. Een win-winsituatie dus! De branche-RI&E van ArboTechniek is getoetst en voldoet aan de criteria van Steunpunt RI&E en is daardoor volledig in overeenstemming met wet- en regelgeving.”

Ondersteuning van ArboTechniek
Wat als je er zelf niet uitkomt? Helen: “Dan is de ondersteuning van de adviseurs van ArboTechniek kosteloos. Wij kunnen je op weg helpen met een adviesgesprek, met je meekijken bij het opstellen van de RI&E en samen een plan van aanpak maken om veilig en gezond werken te implementeren. We merken dat dat goed werkt, de vertaalslag wordt écht gemaakt. Kleinere bedrijven zitten soms met hun handen in het haar omdat ze aan zoveel eisen moeten voldoen, en dan is het fijn dat wij ze handvatten kunnen geven. Voor mij is het sleutelwoord altijd ‘pragmatisch’. Mensen moeten er iets aan hebben.” En volgens Helen is dat laatste zeker het geval. “De terugkoppeling die we krijgen is over het algemeen zeer positief!”

Project-RI&E
Aanvullend op de branche-RI&E refereert de eveneens verplichte project-RI&E naar de operationele werkzaamheden van een bedrijf die medewerkers buiten de deur doen. Helen legt uit: “Per verschillende taak die je als bedrijf uitvoert heb je een project-RI&E nodig. Ga je een nieuwe taak oppakken? Dan heb je een nieuwe project-RI&E nodig. Ook hier kan ArboTechniek je mee helpen. Op de site vind je de project-RI&E-tool, maar ook alle toolboxen, films en informatiesheets die je nodig hebt. Mocht je er met deze hulpmiddelen ook niet uitkomen, dan ondersteunen de adviseurs van ArboTechniek je.”

. Wil je meer weten? Neem contact op met een adviseur bij jou in de buurt.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief