24 dec 2020

Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen

In vijf stappen naar veilige en gezonde werkomstandigheden
Met de Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen kunnen bedrijven in vijf stappen hun arbobeleid met betrekking tot gevaarlijke stoffen effectief en adequaat inrichten. De arbobeleidscyclus is het cyclische proces van inventariseren en evalueren van risico’s, het maken en uitvoeren van plannen om deze risico’s te beheersen en evalueren van hun effectiviteit.

Ga naar de Werkwijzer Arbobeleidscyclus : Wie doet wat rondom gevaarlijke stoffen (pdf)

De vijf stappen van de arbobeleidscyclus zijn:

  • Willen – De intentie om met het arbobeleid aan de slag te gaan en duidelijk de doelen vast te stellen die wettelijk moeten worden bereikt (Art.3 Arbowet);
  • Weten – Arbeidsrisico’s en mogelijke beheersmaatregelen vaststellen en opnemen in een risico-inventariseren en evaluatie (RI&E);
  • Wegen – Beoordelen welke arbeidsrisico’s als eerste worden aangepakt. Maatregelen om die risico’s te voorkomen opnemen in een Plan van Aanpak (PvA);
  • Werken – Het PvA en de bijbehorende maatregelen uitvoeren;
  • Waken – De resultaten van de aanpak beoordelen. Indien doelstellingen aanpassen en bijwerken, zodat het arbobeleid optimaal gaat functioneren.

Gezond en veilig werken

In de Arbowet staan regels voor werkgevers en werknemers om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek.
Wanneer in het bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is het vaak een uitdaging om de risico’s te onderkennen en er wat aan te doen.

Deze Werkwijzer, die mede door sociale partners is ontwikkeld, geeft inzicht in de wet- en regelgeving voor werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast beschrijft het de rollen, taken en verantwoordelijkheden tijdens de verschillende stappen van de arbobeleidscyclus. De Werkwijzer biedt daarmee ook houvast wanneer het gevaarlijke stoffen beleid in het bedrijf niet goed van de grond komt, of de communicatie tussen verantwoordelijke partijen niet goed verloopt. Op basis van de Werkwijzer kunnen zij het gesprek hierover met elkaar aan gaan.
Met deze Werkwijzer weet iedereen wie, wat, wanneer doet; de werkgever, de werknemer -preventiemedewerker en medezeggenschap- en de verschillende arbodeskundigen.

Dit nieuwsbericht is afkomstig van de SER.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief