27 nov 2019

Nieuwe animatie: de rol van een vertrouwenspersoon binnen een organisatie

Welke positieve bijdrage kan een vertrouwenspersoon leveren aan het creëren van een veilige werkomgeving? Dat leggen we in minder dan twee minuten uit in deze nieuwe animatie op het Arboportaal.

Een werkgever moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen de organisatie te voorkomen of te beperken. Dit is onder andere seksuele intimidatie, agressie, pesten en werkdruk. Eén van de mogelijke maatregelen is de inzet van een vertrouwenspersoon. Bij hem of haar kunnen medewerkers in vertrouwen melding maken van ongewenst gedrag. Belangrijk is dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk, toegankelijk en vakbekwaam is én goed vindbaar moet zijn binnen een organisatie. Daar heeft ook een werkgever veel profijt van.

Bekijk nu de animatie over de positie en de rol van een vertrouwenspersoon. Je kunt de video ook downloaden voor eigen gebruik of delen via bijvoorbeeld sociale media.

Animaties
Uit gebruikersonderzoek is gebleken dat veel bezoekers van het Arboportaal behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg van ingewikkelde onderwerpen. In verschillende animaties worden daarom in minder dan twee minuten onderwerpen en wetten begrijpelijk uitgelegd. Bekijk bijvoorbeeld ook de animatie over de ‘Bedrijfsarts’, ‘Verantwoord opdrachtgeverschap’, ‘Rechten en plichten van werknemers’, ‘De nieuwe Arbowet’ en ‘Leren van arbeidsongevallen’.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief