27 okt 2020

Psychische aandoeningen opnieuw meest gemelde beroepsziekte in 2019

Psychische aandoeningen zijn in 2019, net als in 2018, het meest gemelde type beroepsziekte. Zo blijkt uit het recent verschenen ‘Beroepsziekten in Cijfers 2020’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Het gaat daarbij om aandoeningen als burnout, overspanning, depressie en posttraumatische stress stoornis (ptss). Het rapport geeft een overzicht van het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland van het afgelopen jaar. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten. ‘Beroepsziekten in Cijfers’ is bruikbaar bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) om na te gaan welke nadelige gezondheidseffecten door werk kunnen worden voorkómen.

Covid-19 als beroepsziekte

Sinds maart 2020 wordt ook covid -19 ook als beroepsziekte geregistreerd. Tot 1 augustus 2020 zijn er 732 meldingen van covid -19 als beroepsziekte gedaan door 118 bedrijfsartsen. Dat is in die periode ongeveer 30 procent van het totaal aantal meldingen van beroepsziekten.

Fysieke klachten

Naast psychische aandoeningen komen ook aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, waaronder met name schouder en elleboog-aandoeningen, veel voor. In deze categorie zijn 31 nieuwe gevallen per 100 duizend werknemers gemeld. De cijfers zijn het hoogst in de bouw, industrie, energievoorziening, financiële dienstverlening en de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Arbeidsongeschiktheid

86% van de werknemers die een beroepsziekte heeft gemeld in de nationale registratie, is tijdelijk arbeidsongeschikt, vaak met een lange verzuimduur. Bij 5% van deze werknemers gaat het om blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte. Een goede preventie van beroepsziekten op de werkvloer door gezond en veilig te werken is mede daarom van groot belang.

Lees het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2020

Heb je vragen over beroepsziekten en veilig en gezond werken in jouw bedrijf? Neem dan contact op met een adviseur van ArboTechniek bij jou in de buurt. Meer informatie vind je hier.

Bron artikel: SER.nl

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief