Werken in een hoogwerker

Werken met een hoogwerker biedt veel voordelen op het gebied van bereikbaarheid en efficiëntie. Met een hoogwerker kunnen mensen veilig werken op plekken die normaal niet goed te bereiken zou zijn. Ze worden dan ook vaak gebruikt in verschillende sectoren, zoals de bouw en de installatiesector. Toch brengt een hoogwerker verschillende veiligheidsrisico's met zich mee. Meer hierover te weten komen? Gebruik de gratis Arbotechniek Veiligheidsapp!

Eenvoudig in gebruik
Alle risico’s direct in beeld
Efficiënter omgaan met werkprocessen

Meer weten over veilig werken op daken?

Bekijk het in de ArboTechniek Veiligheidsapp!

Open de app

Werken in een hoogwerker? Let op deze gevaren!

Werken in een hoogwerker brengt verschillende gevaren en risico’s met zich mee die niet onderschat mogen worden. Het is dan ook belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de gevaren, om zo de kans op ongelukken of blessures te voorkomen. De volgende gevaren brengt werken met een hoogwerker met zich mee: ● Valgevaar ● Kantelgevaar ● Botsingsgevaar ● Elektrocutie gevaar ● Overbelasting ● Onjuist gebruik ● Ongevallen door derden

Waarom de Arbotechniek Veiligheidsapp

Altijd beschikken over de laatste informatie over veilig en gezond werken
Jouw medewerkers altijd kunnen ingelezen over veilig werken
Op ieder moment een LMRA kunnen doen
Bekijk de app

Hoe kun je veilig werken in een hoogwerker?

Veilig werken in een hoogwerker vereist niet alleen kennis en kunde van de bediening, maar ook een bewustzijn van de veiligheidsprotocollen en wettelijke verplichtingen.

De gewenste situatie

Om veiligheid te kunnen werken met een hoogwerker moet er idealiter sprake zijn van goed onderhoud, de juiste training en een goed veiligheidsplan. Dit is de basis die je zelf kunt creëren om je eigen veiligheid en de veiligheid van je werknemers te garanderen. Daarnaast zijn er ook een aantal wettelijke verplichtingen waar je aan moet voldoen bij het werken met een hoogwerker.

Wettelijke verplichtingen

Bij het werken met hoogwerkers zijn er verschillende wettelijke verplichtingen waar zowel werkgevers als werknemers zich aan moeten houden om de veiligheid te waarborgen. Deze verplichtingen zijn er op gericht ongevallen te voorkomen en een veilige werkomgeving te creëren.

Certificering

Een van de belangrijkste wettelijke verplichtingen is dat operators van hoogwerkers over de juiste certificering moeten beschikken. Deze certificering toont aan dat de operator voldoende getraind is in het veilig bedienen van de hoogwerker en bekend is met de bijbehorende veiligheidsprocedures. Het behalen van een certificaat vereist meestal het volgen van een specifieke cursus waarbij zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden worden getoetst.

Beschermingsmiddelen

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is een andere cruciale wettelijke verplichting. Afhankelijk van de aard van het werk en de risico's die hieraan verbonden zijn, kunnen verschillende PBM's vereist zijn, waaronder:

Veiligheidsharnassen

Om valgevaar van hoogte te minimaliseren, moeten werknemers die in een hoogwerker werken een veiligheidsharnas dragen dat is vastgemaakt aan een veilig bevestigingspunt binnen de hoogwerker.

Helmen, veiligheidsbrillen, en handschoenen

Deze beschermingsmiddelen zijn bedoeld om het hoofd, de ogen en de handen van de werknemer te beschermen tegen mogelijke gevaren zoals vallende objecten, chemische spatten, of snijwonden.

RI&E en keuringen

Werkgevers zijn wettelijk verplicht een RI&E uit te voeren. Dit is een schriftelijke documentatie waarin de specifieke risico’s van het werk met hoogwerkers worden geanalyseerd en beoordeeld. Op basis van deze analyse moeten passende maatregelen worden genomen om de geïdentificeerde risico's te verminderen. Daarnaast moeten hoogwerkers ook regelmatig gekeurd worden om te waarborgen dat ze veilig zijn om te gebruiken. Deze keuringen moeten worden uitgevoerd door erkende keuringsinstanties.

Tips en richtlijnen voor werken in een hoogwerker

1
Ken de belastingslimieten en overschrijd deze niet
2
Houd rekening met de weersomstandigheden
3
Gebruik de hoogwerker niet als kraan
4
Blijf binnen de werkbak
5
Bewaar een veilige afstand tot elektriciteitslijnen

Hulp nodig bij veiligheidsmaatregelen voor werken in een hoogwerker? Arbotechniek helpt!

Heb je hulp nodig bij het veilig werken in een hoogwerker? Bekijk dan onze ArboTechniek Veiligheidsapp! Hierin vind je alles wat je moet weten over veilig werken in een hoogwerker.

Bekijk het in onze app

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief