09 feb 2021

Arbobalans 2020

Eind vorige week presenteerde onderzoeksinstituur TNO de Arbobalans 2020. Deze geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin.

Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht.

Daarnaast is er dit jaar extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep flexibele arbeidskrachten en zzp’ers. De Arbobalans 2020 presenteert de meest recente landelijke cijfers. Die zijn meestal van 2019. De gevolgen van de COVID-19 pandemie voor werkend Nederland zijn dus niet meegenomen. Deze Arbobalans vormt wél een goede informatiebron waartegen de gevolgen van deze crisis kunnen worden afgezet.

Je vind hde publicatie hier.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief