30 apr 2021

Handige nieuwe tool: de VCA-checklist voor interne audits

Als werkgever wil je snel en succesvol je interne audits uitvoeren om een VCA-certificaat te behalen of behouden. Vanaf nu maakt ArboTechniek dit een stuk gemakkelijke voor je met een handige VCA-checklist. Met deze vragenlijst behoud je gemakkelijk het overzicht van de zaken die op orde zijn en de dingen waar je wellicht nog wat extra aandacht aan moet besteden.

Wat is een interne audit voor VCA?

Hoe werkt het ook alweer? Een interne VCA-audit is een periodieke interne controle waarin je checkt of de VCA-vereisten met betrekking tot veilig en gezond werken voldoende worden nageleefd binnen je bedrijf. Belangrijk is dat degenen die de interne audit uitvoert – meestal is dit de KAM-coördinator – over de juiste competenties beschikt, zoals kritisch vermogen, objectiviteit en analytische vaardigheden. Deze veiligheids-, gezondheids-, en milieufunctionaris (VGM-functionaris) moet óf zelf middelbaar veiligheidskundige (MVK) zijn, of de MVK extern betrekken en zelf tenminste VCA-VOL bezitten.

Nieuwe tool

Om je hierbij te helpen heeft ArboTechniek een handige VCA-checklist samengesteld. Je vindt deze nieuwe tool hier.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief