12 okt 2020

Het delen centraal in de Leerkringen van ArboTechniek

Om ervoor te zorgen dat iedereen in de technische installatie- en isolatiebranche nóg veiliger en gezonder kan werken organiseert ArboTechniek regionale Leerkringen ‘Veiligheid en Gezondheid’. In kleine groepen wisselen deelnemers praktijkervaringen uit op gebied van veilig en gezond werken. Maar hoe werkt het? Welke vragen leven het meest onder de deelnemers? En wat zijn de resultaten van de Leerkringen?

Veilig en gezond werken
Wilmar Folmer is als procesbegeleider betrokken bij de Leerkring die dit voorjaar van start is gegaan in de regio Zwolle. “Ik bereid de Leerkringen voor en begeleid de deelnemers om concrete resultaten te behalen.” De Leerkringen zijn bedoeld voor mensen die in de praktijk actief zijn op gebied van veilig en gezond werken en verantwoordelijk zijn voor het arbobeleid binnen hun bedrijf. Wilmar legt uit: “Het gaat echt om mensen met een sleutelpositie op gebied van veilig en gezond werken. Aan de Leerkring in Zwolle doen 13 mensen mee, afkomstig van kleinere bedrijven van 10 medewerkers tot aan grote bedrijven met honderden mensen in dienst.”

Het Leerkringtraject
Hoe ziet een Leerkringtraject eruit? Wilmar: “Een traject bestaat uit zes bijeenkomsten verspreid over een periode van anderhalf jaar. Tijdens de eerste bijeenkomst maken de deelnemers kennis met elkaar en inventariseren we de belangrijkste thema’s die spelen. Vervolgens zetten we deze thema’s op een rijtje en prioriteren we ze. Het voordeel hiervan is dat de zaken die besproken worden écht uit de groep komen; zelf draag ik als procesbegeleider niets aan. Vervolgens gaan we vanaf de tweede bijeenkomst dieper op de materie in, waarbij we steeds twee thema’s per bijeenkomst behandelen. Ieder onderwerp wordt ingeleid door één van de deelnemers, en soms betrekken we hier ook een externe deskundige bij. Hierna is er ruim de tijd voor discussie. ‘Waar ben je trots op?’, ‘Welk instrument gebruik je?’ en ‘Waar loop je tegenaan?’ Met dit soort vragen gaan we dan aan de slag.”

Levendige discussie
“Belangrijk is dat het tijdens de bijeenkomsten niet zozeer gaat om de theorie van veilig en gezond werken, maar om de pure, praktische toepassing. Gecombineerd met de interactieve opzet ontstaat hierdoor een hele levendige discussie.” Wilmar merkt dat een breed scala aan onderwerpen leeft in de installatie- en isolatiebranche. “Thema’s die in de Leerkring in Zwolle aan de orde komen zijn onder andere de RI&E; veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij medewerkers; en de veiligheidsladder. De deelnemers zijn bijvoorbeeld benieuwd hoe anderen hun medewerkers beïnvloeden meer aandacht te besteden aan veilig en gezond werken. Maar soms willen zij, heel praktisch, bijvoorbeeld weten welke instrumenten anderen gebruiken of hoe anderen de RI&E invullen.”

Houvast
Wilmar geeft aan dat er voornamelijk tevredenheid overheerst over de Leerkring. “De deelnemers zijn heel positief! Zij vinden het heel inspirerend omdat ze de andere deelnemers begrijpen aangezien zij óók een sleutelpositie hebben op gebied van veilig en gezond werken in hún bedrijf. Iedereen vindt het fijn om kennis en ervaringen uit te wisselen en over zaken te discussiëren. Dat geeft je de houvast die je soms kwijt kunt raken als je puur in je eentje te werk gaat. In deze groep komt veel energie los. En dat is vooral aan de eigen, actieve rol van de deelnemers te danken!”

De Leerkring in coronatijd
Ook in coronatijd gaan de Leerkringen ‘gewoon’ door. Wilmar legt uit dat hij ook hier de beslissing uit de groep liet komen. “Ik legde de vraag hoe we door moesten gaan bij de deelnemers neer. Zij gaven aan het liefst fysiek bij elkaar te willen komen, met inachtneming van de coronaregels. Mensen hebben de voorkeur elkaar echt te ontmoeten, dan kun je makkelijker praten en ervaringen delen. Daarnaast is de Leerkring ook een ontmoetingsplek. We hebben er dus voor gekozen de Leerkring in fysieke vorm voort te zetten.”

De leerkringbijeenkomst van september vond in fysieke vorm plaats. Momenteel wordt onderzocht hoe de volgende bijeenkomst in december in online of hybride vorm georganiseerd kan worden.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief