08 nov 2021

Lesprogramma’s over gevaarlijke stoffen en geluid beschikbaar voor MBO

Voor het MBO zijn twee spelboxen ontwikkeld, waarmee jongeren kunnen leren omgaan met gevaarlijke stoffen en geluid op het werk. Deze zijn goed te gebruiken binnen het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’. De spellen zijn interactief en vullen elk 1 lesuur van 45 minuten. Reacties van MBO studenten bij het STC college in Rotterdam zijn positief: “beter dan luisteren”, “ik weet er nu echt veel meer van”, ‘’leuk om te spelen”.

Hoe te verkrijgen? 

De spelboxen worden ter beschikking gesteld aan alle scholen die hebben deelgenomen aan de collegetour “Veilig werken met gezond verstand” 2020-2021. Voor alle andere scholen die interesse hebben in de spelboxen is het spelmateriaal ook te printen via deze link.

Achtergrond spelboxen 

Studenten kunnen tijdens de opleiding, hobby, stage en later in hun werkzame leven worden blootgesteld aan schadelijk geluid of gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van de opleidingsrichting of stageplek verschillen per situatie de blootstelling en risico’s. Om de kans voor studenten op het krijgen van beroepsziekten door geluid zoveel mogelijk te beperken, is het van belang om ze te informeren over de mogelijkheden die ze zelf hebben om dit te beïnvloeden (eigen handelingsperspectief). Het doel van de lesaanpak is dat studenten op een interactieve wijze leren over de basisprincipes van geluid en gevaarlijke stoffen en hoe ze de risico’s van geluid in kunnen schatten. In deze aanpak ligt de focus op de overdracht van kennis.

Ontwikkeld door PreventPartner met subsidie

De spelboxen zijn ontwikkeld door PreventPartner met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiëne (NVVA). Het ontwerp is van de jonge talentvolle ontwerper Bram Huinink, die zelf het MBO van binnenuit kent.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief