27 mei 2020

Nieuw traject: Arbovisie 2040

Het is belangrijk dat iedereen gezond en veilig kan werken, nu en in de toekomst. Daarom geeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze maand het startschot van een nieuw traject: de Arbovisie 2040. Hiermee wordt een toekomstvisie ontwikkeld op het arbobeleid in Nederland. Dit doen we niet alleen. In het gehele proces worden zoveel mogelijk Nederlanders betrokken; van individuele werkenden en werkgevers tot en met landelijke vertegenwoordigers.

Waarom een Arbovisie 2040?
Goed arbobeleid zorgt ervoor dat mensen gezond en veilig kunnen werken. In de afgelopen jaren zijn er door werkgevers, brancheorganisaties en overheden veel stappen gezet om dit arbobeleid zo goed mogelijk in te richten.
Maar sommige problemen zijn nog niet opgelost. Zo overlijden er in Nederland nog jaarlijks 4100 mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk, de ervaren werkdruk en burn-out klachten nemen toe en er is een forse stijging waar te nemen op het gebied van sociale veiligheid (intimidatie, lichamelijk geweld, etc.). Bovendien komen er nieuwe uitdagingen op ons af, zoals flexibilisering van de arbeidsmarkt, globalisering, robotisering en demografische ontwikkelingen.

In gesprek over gezond en veilig werken
Om ervoor te zorgen dat iedereen zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken, nu én in de toekomst, is een visie voor de aankomende jaren van belang. Daarom gaat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een open dialoog aan om huidige en toekomstige vraagstukken onder de loep te nemen. Dit doen we door input te verzamelen via verschillende kanalen, waaronder bijeenkomsten, schriftelijke bijdragen en online peilingen. De verwachting is dat in de tweede helft van 2021 de nieuwe Arbovisie gereed is voor uitvoering.

Online omgeving live
Je kunt op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van dit traject op het Arboportaal. Hier kun je ook je mening geven over specifieke vraagstukken en de verslagen van de geplande bijeenkomsten lezen.

Doe mee!
Wil jij ook meedenken over de Arbovisie van 2040, of heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar postbusarbovisie2040@minszw.nl.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief