14 jul 2023

Nieuwe Toolbox Graafschadepreventie voor data- en telecomnetwerken

Arbotechniek heeft sinds vandaag een nieuwe, uitgebreide toolbox om graafschade te voorkomen en de veiligheid tijdens graafwerkzaamheden te verbeteren. De toolbox is te downloaden via het toolboxplatform van Arbotechniek.  

Arbotechniek heeft de nieuwe toolbox ontwikkeld in samenwerking met de werkgroep Gedragscode Veilige Aanleg Data- en telecomnetwerken (GVAD). Dankzij de bijdrage van leden van Techniek Nederland in de werkgroep is de toolbox praktisch van opzet en voldoet die daarmee aan de behoefte bij ondergrondse infrabedrijven. Bovendien voldoet de toolbox aan de laatste wetten en regels.

Informatieve video en stappenplan
De Toolbox Graafschadepreventie bestaat uit een informatieve video die de graafprocedure in detail uitlegt en een stappenplan. Grondroerders kunnen het stappenplan uitprinten en bijvoorbeeld in de graafmachine ophangen.

In meerdere talen beschikbaar
Met de toolbox beschikt de ondergrondse infrabranche over een standaardaanpak om graafschade te voorkomen en is er duidelijkheid over de regels die van toepassing zijn. De toolbox is in meerdere talen beschikbaar zodat ook buitenlandse medewerkers weten hoe ze grafschade kunnen voorkomen.

Blijven werken aan meer veiligheid en efficiency
Arbotechniek, een samenwerkingsverband van de sociale partners in de installatie- en isolatiebranches, werkt samen met Techniek Nederland aan initiatieven en tools om de veiligheid en efficiency van graafwerkzaamheden te verbeteren. Zo dragen de organisaties bij aan een veilige uitrol van de data- en telecomnetwerken in ons land.

Hier vind je de nieuwe toolbox!

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief