18 mei 2023

SER: “Meer aandacht nodig voor de RI&E”

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft het eerste deel van hun advies “Naar een werkend arbostelsel voor iedereen – Arbovisie 2040” uitgebracht. De conclusie van dit eerste deel is dat er nog veel te verbeteren valt. Zo moet er volgens de SER meer aandacht naar de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgaan en zou de overheid meer moeten handhaven.

Geen verbetering
Uit het onderzoek van de SER blijkt dat in de afgelopen jaren, de risico’s niet zijn afgenomen. Dit ondanks het huidige landelijke arbobeleid. Zij zien dat door nieuwe maatschappelijke uitdagingen, nieuwe risico’s ontstaan waar nog te weinig op wordt gelet. Daarom moet het arbobeleid worden verbeterd, volgens de SER, omdat goede arbeidsomstandigheden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van iedereen. Bij dit arbobeleid moet de meeste aandacht uitgaan naar de drie belangrijkste oorzaken van uitval: psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en gevaarlijke stoffen. Er moet hierbij gekeken worden naar concrete en meetbare doelen.

Preventie
De SER geeft aan dat een groot deel van de verbetering kan liggen bij preventie. Een belangrijk onderdeel hiervan is de RI&E. Een RI&E geeft een beeld van de belangrijkste risico’s in een organisatie en is de basis voor het arbobeleid. Volgens de SER heeft een groot deel van de bedrijven, ondanks dat het verplicht is, nog geen RI&E opgesteld. Dit kan worden verbeterd door een start-RI&E te ontwikkelen. Daarnaast geeft de SER het advies dat het voor alle bedrijven verplicht moet worden om hun RI&E en het basiscontract met de arbodienst digitaal te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Bedrijven die gebruik maken van een branche-RI&E kunnen dat door hun brancheorganisatie laten doen. Mocht je vragen hebben over de RI&E in jouw bedrijf, dan kun je hier meer informatie vinden of contact opnemen met een adviseur. Als je meteen met de branche-RI&E van ArboTechniek aan de slag wil, dan kan dat hier.

Meer informatie
Mocht je het hele adviesrapport van de SER willen lezen, klik dan hier.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief