Fysieke belasting

Ieder vakmens heeft te maken met lichamelijke inspanning. Bijvoorbeeld bij het verplaatsen van producten (tillen, dragen, duwen, trekken). Dan worden de spieren en gewrichten in rug, schouders en armen zo regelmatig gebruikt dat fysieke overbelasting kan ontstaan. Overbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten.

Om gezondheidsklachten te voorkomen, heeft de overheid regels opgesteld. Werkgevers en werknemers hebben daarin zelf een verantwoordelijkheid. Bedrijven moeten de risico’s kennen en passende maatregelen treffen. Dit kan de werkgever realiseren door:

  • de gevaren voor de gezondheid ten aanzien van fysieke belasting te inventariseren en te evalueren;
  • medewerkers voor te lichten over de verschillende vormen van fysieke belasting;
  • het wijzen op maatregelen en vuistregels om de risico’s in de dagelijkse praktijk te verminderen.

Maatregelen
In de Arbocatalogus staan alle afspraken over fysieke belasting voor onze branches. Enkele voorbeelden van maatregelen:

  • Uitgangspunt is altijd dat tillen en dragen niet tot gezondheidsschade mogen leiden. Dit kan in drie stappen: maatregelen aan de bron, collectieve maatregelen, of maatregelen op individueel niveau. In de Factsheet Fysieke belasting werkgevers is een lijst te vinden met acties die werkgevers kunnen ondernemen om fysieke belasting tegen te gaan.
  • Aan je vakmensen kun je de Factsheet Fysieke belasting werknemers downloaden. Hierin is een actielijst te vinden wat er zelf kan worden gedaan om de fysieke belasting op het werk te verminderen.

Ga aan de slag!
In de Arbocatalogus Fysieke belasting vinden vakmensen meer informatie en maatregelen, onder andere op collectief en individueel niveau, over het voorkomen en verminderen van fysieke belasting. Er zijn ook verschillende toolboxen beschikbaar. De praktische tips in de toolboxfilms kunnen daarnaast ondersteunen bij het uitvoeren van de maatregelen.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief