14 jan 2019

Wijzigingen in Arbobesluit en Warenwetbesluit Machines

Het Arbobesluit en het Warenwetbesluit machines worden op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn op 14 december gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 465).

Het betreft redactionele en beperkte beleidswijzigingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassing van verwijzingen naar andere wetgeving, naar name van ministeries, of het laten vervallen van inmiddels uitgewerkte bepalingen. De belangrijkste meer inhoudelijke wijzigingen betreffen bepalingen over:

  • Aanvullende voorlichting en onderricht aan werknemers voor wie gevaar bestaat voor blootstelling aan asbeststof.
  • Het uitbesteden van taken door certificerende instellingen.
  • De verplichting tot periodieke controles bij certificaathouders.
  • Veiligheidsinformatiebladen in relatie tot gevaarlijke stoffen.
  • Machinisten die asbest verplaatsen.
  • Pauzes bij beeldschermwerk.

Dit besluit is met ingang van 15 december 2018 in werking getreden, de dag na de datum van publicatie in het Staatsblad. Met uitzondering van:

  • Wijzigingen in artikel 4.2 van het Arbobesluit (betreffende de Veiligheidsinformatiebladen).
  • De toevoeging aan artikel 4.54d van het Arbobesluit (kraanmachinisten die asbest verplaatsen) en de daarmee verband houdende wijziging in artikel 9.9b.

Deze treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief