02 mei 2024

Herziene Arbocatalogus kwartsstof gepubliceerd

In de installatie- en isolatiebranches hebben vakmensen regelmatig te maken met bouwstoffen die kwartshoudend zijn, zoals beton, kalkzandsteen, bakstenen en tegels. Aan het werken met kwartsstof zijn risico’s verbonden die kunnen leiden tot silicose (stoflongen) of zelfs tot longkanker. Maar het voorkomen van blootstelling aan kwarts is moeilijk, waardoor voorzorgsmaatregelen dus van groot belang zijn! Deze en vele andere nuttige maatregelen vind je nu terug in de herziene Arbocatalogus kwartsstof. In de Arbocatalogus Kwartsstof vind je meer informatie over de risico’s en maatregelen die je kunt treffen voor een veilige werkplek.

De herziene Arbocatalogus is op een aantal plekken gewijzigd. Zo is de arbeidshygiënische strategie (STOP-strategie) beter en gedetailleerder uitgewerkt, is de registratie van de werknemer duidelijker gemaakt en is de rol van de opdrachtgever duidelijker omlijnd. Daarnaast zijn bestaande maatregelen aangevuld en aangepast, waaronder het toepassen van ventilatie in binnenruimtes en de voorlichting van werknemers voor het werken met kwartsstof.

Bekijk de Arbocatalogus Kwartsstof hier

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief