03 jun 2020

Schadevergoeding bij beroepsziekten is nog steeds niet vanzelfsprekend

39 jaar en 100% arbeidsongeschikt als gevolg van kapotte longen door lasrook. Hoeveel toekomstzekerheid heb je dan?
Het voorbeeld van de 39-jarige lasser wordt aangehaald in het rapport Stof tot nadenken van de commissie Vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten. Hij vecht al jaren voor compensatie van de schade waarmee hij dagelijks wordt geconfronteerd. Ondertussen blijft ook erkenning achterwege. Erkenning dat zijn ziekte het gevolg is van het werk dat hij heeft gedaan.

In de praktijk verhaalt een groot aantal van de slachtoffers van beroepsziekten de schade daarom niet. De belangen zijn groot, de juridische procedures lang en de kosten hoog. Nog steeds sterven per jaar ongeveer 4100 mensen aan een beroepsziekte. Ruim 3000 daarvan overlijden doordat ze zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen op het werk.

De commissie doet in het rapport voorstellen voor verbetering van de procedures. Ook pleit de commissie voor betere preventie en meer erkenning van slachtoffers die ziek worden als gevolg van hun werk.

Aanbevelingen uit het rapport Stof tot nadenken
Investeer in betere preventie door bedrijven:

 • Verplicht (digitaal) gebruik van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E),
 • Registreer gevaarlijke stoffen en de blootstelling eraan,
 • Verbeter de positie van de bedrijfsarts,
 • Zorg voor een strenger arbobeleid en betere handhaving.

Investeer in kennis, diagnose en behandeling van stoffen-gerelateerde beroepsziekten met:

 • Een onafhankelijke arbeidsgeneeskundige organisatie,
 • Betere en goedkopere diagnose- en behandelmogelijkheden.

Introduceer een financiële tegemoetkoming als teken van maatschappelijke erkenning, door:

 • Een snelle en eenvoudiger afhandeling van aanvragen,
 • Financiering vanuit een nieuw op te richten fonds beroepsziekten,
 • Toetsing en beoordeling door een team van arbeidskundigen dat per geval wordt samengesteld,
 • Een vastgestelde lijst van stoffen-gerelateerde ziekten.
 • Introduceer een boete voor werkgevers die niet aan de zorgplicht voldoen.

Lees hier het rapport Stof tot nadenken; stap vooruit, maak werk van preventie en erkenning van de Commissie Vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten.

Wat zegt de wet?
Een werkgever heeft de plicht een veilige werkomgeving te bieden (Artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet). Komt de werkgever die plicht niet na en wordt een werknemer ziek op het werk? Dan heeft de werknemer volgens de wet recht op schadevergoeding.

Bron: https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/schadevergoeding-beroepsziekten

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief